REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PROMUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W MŁAWIE

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego


Temat: Konkurs Międzyszkolny na prezentację multimedialną promującą działalność Biblioteki Pedagogicznej w Mławie


Cele konkursu:

  • zapoznanie uczniów z historią Biblioteki Pedagogicznej w Mławie, pełnionymi przez nią zadaniami i całokształtem działalności placówki;
  • pozyskanie oryginalnych prezentacji multimedialnych prezentujących mławską bibliotekę pedagogiczną;
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów;


Termin złożenia prac u organizatora do 31.05.2011 r.

Ogłoszenie wyników 14.06. 2011 r.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie mławskim.

2. Finał konkursu międzyszkolnego odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu.

3. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prezentacji (godziny urzędowania, historia, działalność, zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Mławie itp.) są dostępne na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl oraz w bibliotekach szkolnych szkół biorących udział w konkursie.

4. Każdy uczestnik dostarcza wykonaną przez siebie prezentację (składającą się z minimum 10 slajdów) w programie Microsoft PowerPoint zapisaną w formacie Microsoft PowerPoint 97-2003.

5. Na stronie tytułowej prezentacji powinien być napis: „Prezentacja Biblioteki Pedagogicznej w Mławie”.

6. Prezentację należy dostarczyć na płycie (płyta powinna być podpisana tj. zawierać dane autora pracy- imię i nazwisko, szkołę oraz klasę, a także dopisek „Prezentacja Biblioteki Pedagogicznej w Mławie”) do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Mławie lub do biblioteki szkolnej.

7. Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę: pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania, wartość merytoryczną i artystyczną prezentacji.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Mławie i w prasie lokalnej.

9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac do własnych celów.

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright