W czerwcu 2015 r. rozstrzygnięto zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mławie konkurs fotograficzny „Mława bez barier” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego. Konkurs miał na celu:

  • wyszukiwanie na terenie Mławy miejsc „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym (tj. pozbawionych barier w społecznym funkcjonowaniu tych ludzi - architektonicznych, technicznych, odnoszacych się do sfery komunikacji interpersonalnej itp.) i zatrzymywanie ich "w kadrze",
  • propagowanie sztuki fotografowania będącej jedną z form artystycznego wyrazu,
  • zachęcanie do nowego spojrzenia na miejsca powszechnie znane,
  • promowanie młodych talentów,
  • rozwijanie w młodych ludziach wrażliwości na odmienność drugiego człowieka jaką jest niepełnosprawność,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

Komisja spośród 18 prac konkursowych, nagrodziła 3, jej zdaniem najlepsze fotografie. Wręczenie nagród odbyło się 22 czerwca 2015 r.

Nagrodzeni zostali:

I miejsce - Piotr Godzwa (ZS nr 1 Mława)

II miejsce - Olga Pietrzak (LO nr 1 Mława)

III miejsce - Dawid Pawlak (ZS nr 4 Mława)

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy talentów!!!

Niektóre spośród prac konkursowych prezentujemy poniżej.


Copyright