REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO

Rozkochaj się w literaturze angielskiej”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu mławskiego

 

Temat: Międzyszkolny konkurs czytania „Rozkochaj się w literaturze angielskiej”

 

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
 • rozbudzanie zamiłowania do literatury angielskiej,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego czytania w języku angielskim.

 

Termin zgłoszenia uczestników konkursu u organizatora upływa z dniem 11.05.2016 r.

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.05.2016 r. o godz. 13.00 w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Mławie, przy ul.Sądowej 3

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu mławskiego,
 • Uczestnicy otrzymują kopię wybranego fragmentu tekstu z dzieła Oscara Wilde „The picture of Dorian Gray”, który zaprezentują na konkursie,
 • Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników do udziału w konkursie,
 • Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne we własnym zakresie,
 • Finał konkursu odbędzie się w siedzibie współorganizatora, tj. Bibliotece Pedagogicznej w Mławie,
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu,
 • Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę: wymowę (poprawność fonetyczną, akcent, rytm), interpretację tekstu, płynność, stosowanie znaków przestankowych.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Copyright