17 czerwca 2019 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Mławie odbyło się wręczenie nagród w konkursie na prezentację multimedialną „Mój zawód-moje hobby”.

Celem konkursu było m.in.:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach i rynku pracy
  • propagowanie idei świadomego planowania kariery zawodowej
  • kształcenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w praktyce

Konkurs był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego. Przy ocenie prezentacji multimedialnych brano pod uwagę: zgodność treści prezentacji z tematem konkursu, poprawność merytoryczną informacji, przejrzystość, walory techniczne oraz wrażenie estetyczne.

Jury postanowiło nagrodzić:

I miejsce – Bartosz Jaroszewski ( 1 LO ACK ) –  prezentacja Policjant”

II miejsce – Adrianna Welenc  ( I TH ZS nr 4 w Mławie)- prezentacja  Handlowiec

III miejsce – Agnieszka Różycka (I TH ZS nr 4) - prezentacja „Weterynarz”

Wyróżnienia otrzymali:

Edyta Marlęga (1 h ZS nr 4)  - prezentacja „Prawnik”

Jana Radzkiego (1 TH ZS nr 4) –prezentacja „ Kierowca”

Zuzannę Czerwińską( I TH ZS nr 4) –prezentacja „Cukiernik”

Julitę Grabek –( 1TH ZS nr 4) – prezentacja „Adwokat”

Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplom za uczestnictwo wraz ze słodkim upominkiem.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Copyright