11 maja 2022 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej Filia w Mławie odbył się powiatowy konkurs recytatorski dla uczniów klas IV-VIII ph.  „Kocham Cię Polsko”. Celem konkursu było:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  • popularyzacja piękna i kultury języka polskiego,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
  • prezentacja i promowanie młodych talentów;

Komisja konkursowa miała nie lada zadanie, ponieważ  do udziału w konkursie zakwalifikowało się ostatecznie 37 uczniów z powiatu mławskiego, a poziom przygotowania uczestników był bardzo wysoki.

Ostatecznie komisja konkursowa w składzie: Helena Grącka- przewodnicząca, oraz Janusz Dębski, Agata Mierzwa i Anna Wesołowska, postanowiła nagrodzić:

I miejsce- Martyna Wesołowska- SP nr 6 w Mławie

II miejsce- Antonina Łukasik – SP nr 1 w Mławie

III miejsce – Julia Rutecka- SP nr 4 w Mławie

Ponadto wyróżniono: Gabriela Zawodnik- SP w Wieczfnii Kościelnej, Huberta Szczepańskiego- SP w Wyszynach Kościelnych, Darię Waśniewską- SP nr 3 w Mławie, Roberta Jurkiewicza- SP nr 2 w Mławie.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom podziękowania wraz ze słodkim załącznikiem.

W oczekiwaniu na werdykt jury, Pani Helena Grącka- patriotka i poetka regionalna, zaprezentowała zgromadzonym kilka swoich wierszy traktujących o miłości do Ojczyzny. Wspólnie odśpiewaliśmy także "Hymn Polski". Następnie Pan Janusz Dębski-Mławianin Roku 2021, przekazał młodzieży kilka krzepiących słów. Nawiązał także do swojej działalności społecznej i otrzymanej niedawno statuetki. 

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom za wkład pracy związany z przygotowaniem i opieką nad uczniami.

Copyright