05 października 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy powiatu mławskiego. Swój udział zadeklarowało 19 osób w większości nauczyciele dyplomowani i mianowani ze stażem pracy od 14 do 35 lat. Spotkanie organizacyjne miało na celu diagnozę potrzeb i ustalenie obszarów pracy. Zatwierdzono  plan pracy zespołu jak również harmonogram spotkań. Określono tematy pracy sieci w bieżącym roku szkolnym: realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania, nowe formy wspomagania zainteresowań czytelniczych.

Zgodnie z planem pierwsze spotkanie rozpoczęto od omówienia sposobu realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Agata Mierzwa jako koordynator sieci zapoznała uczestników z podstawowymi dokumentami związanymi z realizacją tegoż programu. Mławska Filia BP w Ciechanowie uzyskała w tym roku dofinansowanie z tego projektu. Mławskie biblioteki szkolne nie otrzymały w tym roku dofinansowania , jednak mimo wszystko były zainteresowane działaniami rozwijającymi zainteresowania czytelnicze, które zostały zaproponowane przez naszą Filię.


Copyright