13 czerwca 2012 r. zespół samokształceniowy bibliotekarzy został zaproszony przez Panią Małgorzatę Więckowską na spotkanie do I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie.

Tematem przewodnim stał się X Zjazd absolwentów LO. Mieliśmy okazję zapoznania się   z historią i tradycją Liceum, oraz wydawnictwami jakie ukazały się na temat tej znamienitej szkoły. Pani Małgosia zaprezentowała nam również wszystkie dostępne kroniki szkolnei klasowe jakie zachowały się w szkole. Było to dla nas tym większym wzruszeniem, iż większość uczestników to absolwenci I LO w Mławie.

 

Copyright