21 listopada grupa bibliotekarzy powiatu mławskiego uczestniczyła w spotkaniu zespołu samokształceniowego.

W związku z projektem resortu edukacji mającym na celu poszerzenie zakresu zadań biblioteki pedagogicznej Agata Mierzwa zapoznała uczestników z propozycją wspomagania szkół przez biblioteki pedagogiczne. Dyskutowano również nad sposobem realizacji tych zadań w obrębie trzech zasadniczych zmian: zbieranie informacji, wspomaganie w zakresie TIK, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Drugim punktem spotkania były warsztaty szkoleniowe-technika decoupage, które poprowadziła Małgorzata Komor z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Pani Małgosia zapoznała nas na wstępie z podstawowymi informacjami o technice, omówiła niezbędne materiały i narzędzia oraz zasady komponowania i wykonywania prac. Nasze prace zostały wykonane techniką serwetkową przy użyciu  klejów, podkładów, farb. Zdobiliśmy przyniesione wcześniej: ramki, pudełka, bombki styropianowe, butelki. Technika decoupage jest trudną i żmudną techniką ale wartą do polecenia w pracy z dziećmi, młodzieżą lub do samodzielnego wykonania w domu.

Copyright