10 stycznia 2013 r. zgodnie z planem  działań promocyjnych nasza biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z doc. dr Leszkiem Zygnerem, historykiem, autorem wielu publikacji , rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, dyrektorem Stacji Naukowej im. Herbsta w Mławie. Głównymi zainteresowaniami  badawczymi dr Zygnera są dzieje Mławy i Ziemi  Zawkrzeńskiej, dlatego też poproszony został przez kierownika biblioteki o przygotowanie wykładu połączonego z  prezentacją multimedialną na temat ”Żydowska Mława”, będącego elementem cyklu „Spotkań z historią Mławy”.

Szeroka informacja w mediach przyczyniła się do wysokiej frekwencji na spotkaniu. Wśród zaproszonych gości byli: dyrektor BP w Ciechanowie- Grażyna Brzezińska, bibliotekarze powiatu mławskiego, uczniowie, oraz duże grono zainteresowanych historią Mławy mieszkańców naszego regionu.

Pośród mławskich subkultur najliczniejszą grupę stanowiła społeczność żydowska. Wyznawcy religii mojżeszowej przybyli  do Mławy prawdopodobnie pod koniec XV w. Pierwsza grupa osadników żydowskich mogła pojawić się nad Seraczem po 1483, kiedy wygnano ich  z Warszawy. Synagoga mławska prawdopodobnie istniała już  w 1551 r. na Zabrodach. Tam też znajdował się najstarszy kirkut (żydowski cmentarz). W 1856 r. dzięki staraniom Wolfa Lipszyca pobudowano nową synagogę przy ul. Koziej, spaloną przez Niemców w 1939 r. Społeczność żydowska do połowy XIX w. zamieszkiwała okolice ul. Warszawskiej, zwanej ul. Żydowską oraz Zabrody. Bolesną kartę historii Żydów mławskich stanowiła okupacja hitlerowska, kiedy to ludność  żydowską zgromadzono w gettcie mławskim. Starsi, dzieci i chorzy poszli w pierwszym transporcie do Treblinki. 10 grudnia 1942 r. wyjechał ostatni transport Żydów z Mławy. Garstka Żydów wróciła po wojnie do Mławy by po chwili emigrować do Izraela, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Taka była skrócona historia Żydów mławskich opowiedziana przez dr Zygnera. Cały wykład uzupełniony został bogatą prezentacją multimedialną fotografii z życia mławskich Żydów:  zdjęcia rodzinne w parku miejskim, na lodowisku, żołnierzy żydowskich, zdjęcia szkolne chłopców i dziewcząt, grupy teatralnej. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia z wizyty prezydenta Mościckiego w Mławie oraz kolumny prezydenckiej na rynku mławskim.

Dla wszystkich gości spotkanie z dr Zygnerem stanowiło ciekawą podróż po historii naszego regionu. Na zakończenie goście obejrzeli fotografie dawnej Mławy ze zbiorów Janusza Dębskiego. Mieli również okazję zapoznania się z wystawą zbiorów regionalnych: książek i wycinków z prasy od lat gromadzonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mławie.

 

Copyright