14 lutego 2013 r. pracownicy Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyli w „Serduszkowym Wieczorze Literackim” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie. Spotkanie zgromadziło liczne grono miłośników książki i poezji. Młodzież ZS nr 4 w Mławie pod kierunkiem nauczycielki tejże szkoły – Elżbiety Kwiatkowskiej recytowała poezję: Gałczyńskiego, Tuwima, Szymborskiej, Mickiewicza. Wieczór przeplatany był śpiewem pięknych miłosnych piosenek. Uczestnicy spotkania mieli też okazję wylosowania walentynkowych wróżb.

 

Copyright