30 stycznia 2008 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Mławie odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkół mławskich . Na zaproszenie kierownika biblioteki - Agaty Mierzwy przybyli nauczyciele bibliotekarze z większości szkół mławskich. Spotkanie poświęcone było twórczości poetyckiej jednych ze współzałożycieli Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia i Artura Dębskiego. Poeci przedstawili również najnowszy tomik poezji "Zbliżenia. Almanach poetycki mławsko-przasnyski", wydany przez Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu w 2007 roku. Inicjatorem powstania Almanachu był fotografik - regionalista Janusz Dębski, który pod wpływem wielu artystycznych podróży po Polsce zaproponował wydanie wspólnego zbioru poezji twórców z Mławy i z Przasnysza. Spotkanie uświetniła recytacja twórczości naszych gości w wykonaniu uczniów ZS nr 4. Poetycko - gawędziarskie spotkanie o poezji, filozofii oraz o naszej "uroczej okolicy", jak powiedział J. Trześniewski - Kwiecień, zakończył Janusz Dębski, autor prezentowanej w czytelni naszej biblioteki wystawy z cyklu: "Ocalić od zapomnienia". Tym razem przedstawione są zabytki gminy Strzegowo i Wieczfnia Kościelna. Wystawę można obejrzeć w godzinach otwarcia naszej biblioteki.