7 września 2013 r. B. Pawłowska i B. Tańska z Biblioteki Pedagogicznej wzięły udział   w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania . Została ona zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej podstawowy cel to popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Tegoroczna akcja poświęcona była utworom Aleksandra Fredry, XIX wiecznego komediopisarza i pamiętnikarza, gdyż w tym roku przypada 220 rocznica jego urodzin.

Do wspólnego czytania zostały zaproszone przez bibliotekarkę Gimnazjum nr 1   Mławie- Katarzynę Chmielewską.

Copyright