23 października 2013 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Mławie zorganizowały seminarium pt. : „Zadania biblioteki pedagogicznej i szkolnej w świetle nowych przepisów prawa oświatowego”. Seminarium ze względów lokalowych odbyło się w siedzibie Ośrodka w Mławie przy ul. Reymonta.

Pierwszą część seminarium poprowadziła Agnieszka Pietryka- kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Omówiła zmiany w zakresie wspomagania pracy szkół i placówek. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne mają obowiązek przystosowania swojej pracy do nowych wymagań, których realizacja będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., a określają je rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

  • z 26 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  • z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,
  • z 28 lutego 2013 r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Pani Pietryka wyjaśniła, iż wspomaganie polega na prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w szczególności przez wymianę doświadczeń. Pomocą w tym zakresie będą służyć sieci współpracy: problemowe i specjalistyczne. Zadaniem biblioteki szkolnej będzie:

- Informowanie o BP i promocja jej oferty

-Sojusz w realizacji nowych zadań

-Sposób na kontakty ze szkołami

- Obszar wspomagania nauczycieli bibliotekarzy

-„Materiał” do budowania sieci współpracy

Prowadząca seminarium na zakończenie zachęciła do korzystania z portali internetowych dla bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych ( strona ORE, SBP, e-pedagogiczna i in.).

Agata Mierzwa z Biblioteki Pedagogicznej w Mławie zapoznała uczestników spotkania z opracowaną na tę okazję przez A. Wesołowską nową prezentacją multimedialną BP.

Pracownicy BP przygotowali wystawki książkowe pod hasłem ze zbiorów BP w Mławie: „Rok szkoły w ruchu”, „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”, „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”, ”Sześciolatek w szkole”. Każda z instytucji obecnych na seminarium otrzymała również pakiet promujący naszą bibliotekę: folder, wizytówkę, wykaz zestawień bibliograficznych oraz trzy zestawienia: Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Świetlice.

Copyright