19.03. 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie odbyło się kolejne w tym roku spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy szkół mławskich. Pierwsza część poświęcona została dorobkowi koła regionalnego działającego w SP nr 7 od 2005 r. pod kierunkiem Doroty Klimek i Ewy Kowal. Na zajęciach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania o naszej małej Ojczyznie, doskonalą korzystanie ze zródeł informacji, technologii komputerowej, samodzielnie tworzą teksty. Spod pióra członków kółka wyszły m.in. następujące prace: "Mławskie cmentarze wczoraj i dziś", "Mławskie zabytki", "Sławni Mławianie", "Park Miejski im. Dąbrowszczaków" i in. W drugiej części regionalista i fotografik Janusz Dębski przedstawił historię Mławy w pigułce uzupełnianą wieloma cennymi informacjami przez Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia. Z ust Pana Jarosława poznaliśmy również to, co jemu jest najbliższe- poezję twórców mławskich. Usłyszeliśmy wyrecytowane przez niego wiersze z tomików "W stronę Beethovena" i "Pomarańczowy zeszyt" , a dające odpowiedz na pytanie co to jest poezja?

Copyright