15 stycznia w siedzibie naszej biblioteki przeprowadzono warsztaty szkoleniowe skierowane do bibliotekarzy powiatu mławskiego. Jego pierwszą część stanowiło zapoznanie z materiałami poszkoleniowymi na temat „Nowe formy wspomagania szkół-koordynator sieci”. Szkolenie to odbyło się w lipcu 2013 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. W szkoleniu uczestniczyło dwoje pracowników mławskiej filli Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Agata Mierzwa     i Bogumiła Tańska.

Drugą część spotkania poprowadziła Urszula Sumeradzka - psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Mławie, która omówiła zagadnienie wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe pojawia się u przedstawicieli różnych zawodów, w tym również u nauczycieli. Nauczyciele narażeni są szczególnie na różne obciążenia, których efektem jest wypalenie zawodowe. Obciążenia te często wynikają ze sprzeczności pomiędzy celami, jakie nauczyciel sam sobie stawia , a tymi, które są odgórnie narzucone. Wypalenie zawodowe stanowi reakcję na długotrwały stres.

Zajęcia poprowadzone przez Panią psycholog koncentrowały się na określeniu syndromu wypalenia oraz efektywnemu jemu zapobieganiu i zakończyły się przedstawieniem dziewięciu metod na „wypalenie zawodowe” wg Jay Haleya.

 

 

Copyright