W czwartek 24.04.2008 roku na zaproszenie Pani Bożeny Rutkowskiej z ZS nr 3 w Mławie, odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy. Spotkanie uświetnił występ młodzieży działającej w grupie artystycznej CDN, która zaprezentowała montaż słowno-muzyczny będący wspomnieniem życia i twórczości Haliny Poświatowskiej. Następnie gospodyni spotkania omówiła dorobek artystyczny grupy CDN. Dowiedzieliśmy się, że grupa CDN powstała w 2006 roku z inicjatywy Bożeny Rutkowskiej - bibliotekarki, Joanny Czapskiej - polonistki, oraz Jacka Witkowskiego - nauczyciela wychowania fizycznego. W skład grupy wchodzą uczniowie Liceum i Technikum tejże szkoły. Przewodnim celem działalności CDN jest przybliżenie twórczości nieżyjących już poetów i pisarzy w cyklu "Czwartkowych Spotkań z Poezją w Bibliotece ZS nr 3". Do dnia dzisiejszego młodzież przygotowała spotkania poświęcone poezji: księdza Jana Twardowskiego, Agnieszki Osieckiej , poezji miłosnej . Ponadto zorganizowano spektakl słowno-muzyczno-multimedialny z okazji pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

Copyright