9 kwietnia 2014 r. w siedzibie naszej biblioteki odbyło się spotkanie dla bibliotekarzy z naszego powiatu. Pierwsza część miała charakter teoretyczny. Agata Mierzwa zaprezentowała czasopismo „Edu-Wsparcie” redagowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie. Zachęciła uczestników do współtworzenia pisma i dzielenia się swoimi doświadczeniami, które wpłyną na promocję własnej placówki w środowisku bibliotekarskim. Anna Wesołowska przedstawiła sposób wprowadzania artykułów z książek i czasopism do bazy PROLIB M21, które znacznie poszerzają kryteria wyszukiwania zbiorów w katalogu komputerowym. Zwróciła uwagę na istotne elementy opisu powyższych dokumentów.

W związku z tym, iż nasza placówka włączyła się w tworzenie szkoleń e-learningowych na platformie Moodle bibliotekarki z naszej Filli: Bogumiła Pawłowska i Bogumiła Tańska opracowały kurs „Opracowanie formalne dokumentów elektronicznych”. Szkolenie przeznaczone jest dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zajmujących się opracowaniem zbiorów. Pierwsza część kursu to omówienie terminologii dotyczącej zbiorów specjalnych. Druga część obejmuje szczegółowe zasady sporządzania opisu bibliograficznego dla filmu, dokumentu dźwiękowego i elektronicznego. Każda część teoretyczna uzupełniona jest przykładami opisów i wzorami kart katalogowych.

Drugą część spotkania stanowiły warsztaty plastyczne- tworzenie kart okolicznościowych metodą „serwetkową”, poprowadzone przez Mirosławę Ostrowską z Działu Informacyjno- Bibliograficznego BP w Ciechanowie. Metoda „serwetkowa” jest dość prostą a jednocześnie ciekawą techniką. Wykorzystując kolorowe, ozdobne serwetki nauczyciele mieli okazję stworzenia oryginalnych kartek wielkanocnych. Warto wykorzystać tę metodę do pracy z dziećmi, młodzieżą w szkołach i innych placówkach.


 

Copyright