27 maja 2014 r. w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie odbyło się szkolenie „Prawo autorskie w szkole”. Organizatorem szkolenia był PODN oraz mławska filia Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Tę formę doskonalenia skierowaną do dyrektorów, nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych poprowadziła  dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz- adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Program obejmował zagadnienia prawa autorskiego w szkole, zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotnienia przez szkoły (tzw. użytek szkolny),prawo autorskie w bibliotekach, odtwarzanie i wykorzystywanie utworów muzycznych na imprezach szkolnych. Ponadto zagadnienia prawa autorskiego a programy komputerowe, eksploatacje utworów w Internecie, ochronę wizerunku, oraz odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Informację, które zdobyliśmy w trakcie szkolenia pozwoliły na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa autorskiego, a jednocześnie wywołały lawinę pytań na które Pani dr Ossowska udzielała dość wyczerpujących odpowiedzi.

Copyright