18 czerwca 2014 r. w mławskiej filii Biblioteki Pedagogicznej wręczono nagrody w konkursie ”Tworzenie prac z materiałów recyklingowych”.

Celem konkursu była: popularyzacja idei recyklingu, poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów i promowanie postawy proekologicznej, promocja ochrony środowiska, wyrabianie w uczniach nawyku ponownego używania materiałów, pozyskanie oryginalnych prac wytwórczych promujących recykling oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu mławskiego. Na konkurs wpłynęło ponad 50 prac. Po bardzo trudnym wyborze, którego kryterium oceny zgodnie       z regulaminem stanowiła: kreatywność, staranność wykonania, sposób doboru materiałów recyklingowych.

Jury w składzie:

Lech Łabecki- przewodniczący

Agata Mierzwa i Bogumiła Pawłowska- członkowie jury

postanowiło nagrodzić pięć prac i przyznać następujące miejsca:

I miejsce- Aleksandra Walczak – ZPO nr 3 w Mławie

II miejsce- Agnieszka Dzierzęcka- SP w Wiśniewie

II miejsce- Maja Herdon- ZPO nr 3 w Mławie

III miejsce – Kamil Wolak – SP nr 6 w Mławie

III miejsce- Julia Kurzynka – SP Stupsk

Ponadto wyróżniono siedem prac wykonanych przez:

Sandrę Lemanek, Filipa Chmielewskiego ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie

Izabelę Przybyszewską – Szkoła Podstawowa w Stupsku

Monikę Gadomską – Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie

Gabriela Maćkowskiego – Szkoła Podstawowa w Dębsku

Zofię Łukasik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mławie

Natalię Balcerowską- Szkoła Podstawowa nr 6 w Mławie

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez naszych sponsorów:

Katarzynę Nowak- Przewodniczącą Platformy Obywatelskiej RP w Mławie

Mariana Jaguszewskiego- Stacja Demontażu Pojazdów w Wiśniewku

Danutę Tańską- Księgarnia w Mławie

Andrzeja Leszczyńskiego- Sklep Spożywczy Body Club w Mławie.

Ponadto Pan Lech Łabecki podarował trzem laureatom zestaw magnetycznych klocków oraz dwie nagrody dodatkowe zwycięzcom quizu.

Wszystkim sponsorom dziękujemy za piękne nagrody z których dzieci były zadowolone.

Copyright