22 października 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Mławie przeprowadzono zajęcia pokazowe z elementami biblioterapii, które poprowadziła Aleksandra Wilk- nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku (od wielu lat specjalizuje się w zakresie biblioterapii – bierze udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki kształcące w zakresie bajkoterapii i biblioterapii w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu) w formie zabawy ale też i rozmowy ukierunkowanej. W zajęciach uczestniczyli bibliotekarze powiatu mławskiego oraz uczniowie klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Mławie. Spotkanie zorganizowała Agata Mierzwa - Kierownik mławskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie w ramach cyklicznie odbywających się spotkań zespołu nauczycieli i bibliotekarzy powiatu mławskiego (Harmonogram spotkań dostępny jest na stronie www.bpmlawa.edu.pl w zakładce - Wspomaganie szkół i placówek oświatowych).

W związku z tym, iż była to lekcja z udziałem młodzieży, również i problem musiał być odpowiednio dopasowany do tej grupy wiekowej. Prowadząca wybrała anoreksję, jako temat biblioterapii. Aby uświadomić uczniom wagę tej choroby umysłu, ciała i zaburzeń emocji wykorzystała książkę Beaty Pawlikowskiej „W dżungli życia” tekst pt. „Anoreksja”, w którym bohaterka opowiada o swojej walce z chorobą i braku świadomości jej istnienia.

Cele postawione przez prowadzącą lekcję to:

a. uświadomienie sobie problemu

b. uświadomienie sobie, że problem dotyczy także innych

c. ukazanie przyczyny problemu anoreksji

d. zmiana sposobu myślenia o sobie

Młodzież z klasy humanistycznej LO pod kierunkiem Małgorzaty Więckowskiej – nauczyciela-bibliotekarza z tejże szkoły wykazała ogromną aktywność i zaangażowanie na zajęciach.

A czym jest biblioterapia?  Biblioterapia (gr. biblion – książka i  therapia – leczenie, uzdrawianie)  jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocą w rozwiązywaniu problemów. Dzięki odpowiednio dobranej lekturze, można wpłynąć na zmianę myśli, uczuć, zachowań dzieci i młodzieży, wprowadzać ich w świat wartości moralnych, redukować lęki czy pomóc w uwolnieniu się od stresu.

          Warsztaty biblioterapeutyczne polegają na zajęciach integrujących grupę, opartych na metodyce czytania i odbioru dzieła literackiego oraz na pedagogice zabawy i metodach psychoaktywnych (drama, zabawy czytelnicze, zajęcia plastyczne, techniki relaksacyjne, elementy muzykoterapii).


 

Copyright