28 października 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna Filia w Mławie przy współpracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie zorganizowała seminarium: „Kompleksowe wspomaganie szkół w rozwoju oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli”. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Pietryka- kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Spotkanie podzielono na dwie części -teoretyczną i praktyczną. W pierwszej, omówiona została rola i zadania biblioteki pedagogicznej i szkolnej w strukturze sieci wspomagania placówek oświatowych. Podkreślono wagę zasobów bibliotek pedagogicznych, które mogą stanowić autentyczne wsparcie w rozwoju indywidualnym zarówno nauczycieli jak i szkół. Wskazano też na metody i narzędzia diagnozowania potrzeb szkoły.

Druga- warsztatowa część spotkania miała na celu wykorzystanie uprzednio zdobytej wiedzy w praktyce. Nauczyciele określili problemy występujące w poszczególnych typach szkół, a następnie szukali sposobów ich rozwiązania. Uczestnicy szkolenia wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością w poszukiwaniu właściwych metod.

Praca w grupach była symulacją pracy w sieciach i miała na celu uświadomić uczestnikom, w jaki sposób biblioteki pedagogiczne, będące jednym z ogniw systemu wspomagania szkół mogą realizować to zadanie.

Copyright