12 marca 2015 r. w siedzibie biblioteki Zespołu Szkół nr 2 w Mława odbyło się spotkanie w ramach zespołu samokształceniowego bibliotekarzy powiatu mławskiego. Składało się ono z trzech części. Pierwszą z nich stanowiła prezentacja Olgi Meredyk – nauczyciela z Gimnazjum nr 1 w Mławie nt. „Promocja książki i biblioteki na podstawie pracy Biblioteki w Gimnazjum nr 1 w Mławie”.

Dużym wyzwanie dla bibliotek we współczesnym świecie jest zainteresowanie ofertą młodych ludzi. Należy w związku z tym przekonać młodzież, że biblioteka jest miejscem przyjaznym i interesującym. Klub Przyjaciół Biblioteki i Szkolny Klub Filmowy stanowią dwa podstawowe elementy przyciągające uczniów do odwiedzania biblioteki.

Biblioteka od 7 lat włącza się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Na początku uczniowie czytali młodszym kolegom i koleżankom utwory znanych bajkopisarzy. Uczniowie oprócz gry aktorskiej, wnoszą do przedstawienia własnoręcznie wykonane dekoracje i kostiumy.

Po raz drugi biblioteka włączyła się w akcję Narodowego Czytania zainicjowaną w 2012 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Młodzież chętnie bierze udział w tego typu imprezach. jest to dla nich ciekawa forma spędzenia czasu, integracji z grupą, możliwości poznania utworów literackich . W akcji uczestniczą także bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Mławie.

Ciekawymi formami popularyzującymi bibliotekę szkolną i czytanie są również: Dni Otwarte, Popołudnie z książką oraz comiesięczny konkurs „Z jakiej książki pochodzi ten cytat”, Walentynkowy wielojęzyczny wieczór poetycki, warsztaty artystyczne.

Drugą część spotkania na temat: Wspomaganie biblioteki pedagogicznej i szkolnej w zakresie doradztwa zawodowego poprowadziła Katarzyna Chmielewska-Jezierska- doradca zawodowy. Omówiła podstawowe przepisy prawa polskiego dotyczące doradztwa. Osobą odpowiedzialną za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkole jest doradca zawodowy lub wskazana osoba przez dyrektora. Osobami współuczestniczącymi są: wychowawcy klas, bibliotekarze, nauczyciele, instytucje np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy. pani Chmielewska wyjaśniła nam również dlaczego potrzebny jest wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w jaki sposób biblioteka może wspierać szkolny system doradztwa zawodowego oraz korzyści współpracy dla biblioteki.

Ostatni punkt spotkania stanowiły warsztaty plastyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą poprowadzone przez gospodynie spotkania – Renatę Jurczyńską i Justynę Żółtowską. Pani Justyna przedstawiła na czym polega arteterapia, następnie Pani Renata nauczyła nas sposobu tworzenia prac z papierowej wikliny i krepiny włoskiej.

Copyright