28 maja pracownicy mławskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyli w konferencji "Edukacja przyszłości- nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi" zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

   Konferencja rozpoczęła się od wykładu Colina Rosa- światowego autorytetu w dziedzinie efektywnego uczenia się, twórcy przyspieszonych kursów językowych, prezesa angielskiej Accelararated learning systems, autora książki" Ucz się szybciej na miarę XXI wieku".

Colin Rose omówił m.in. metody pobudzania ciekawości i zainteresowania procesem przyswajania wiedzy uczniów w szkole na przykładzie szkół angielskich. Podawał wiele efektywnych i niestandardowych metod uczenia się.

  W drugiej części wysłuchaliśmy wykładu dr Marzeny Żylińskiej- zajmującej się metodyką i neurodydaktyką. Propagatorki wprowadzania do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Dr Żylińska prowadzi blog "Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce".W swoim bardzo intrygującym wykładzie mówiła o tym co może wspierać, a co hamować proces uczenia się.

Copyright