19 listopada 2015 r. - Zebranie z rodzicami uczniów Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie

 

19 listopada 2015 r. Anna Wesołowska - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie uczestniczyła w zebraniu z rodzicami uczniów klas początkowych Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie, gdzie przeprowadziła prelekcję na temat: "Wpływu czytania na rozwój dziecka". Udział w tym wydarzeniu był odpowiedzią na zaproszenie dyrektora placówki pani Janiny Lampkowskiej oraz pań z biblioteki szkolnej – Doroty Tadrzyńskiej i Agnieszki Wysockiej. Uzupełnieniem prelekcji Anny Wesołowskiej, która poprzedziła spotkania rodziców z wychowawcami klas, była przygotowana przez nią prezentacja multimedialna na zaproponowany temat. Zodnie z zamysłem A. Wesołowskiej rozpoczynał ją znany cytat U. Eco "Kto czyta książki, żyje podwójnie" kończył natomiast mniej znany, ale mający równie mocny przekaz, cytat autorstwa Wisławy Szymborskiej "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła". Miały one nie tylko podkreslić olbrzymią rolę czytania w życiu każdego z nas, ale też stanowić swoistą "klamrę" spajającą wszelkie zawarte w prezentacji treści w jedną, logiczną całość. A. Wesołowska w swoim wystąpieniu przekazała nie tylko wiedzę teoretyczną na temat czytania, jego zalet i wpływu na rozwój człowieka. Omówiła też sposoby promocji czytelnictwa stosowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mławie, w tym m.in. zajęcia edukacyjne, udział w akcji Narodowego Czytania oraz akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, które sprzyjają wytworzeniu motywów skłaniajacych do samodzielnego obcowania z książką. Swoim wystąpieniem starała się zachęć do czytania dzieciom, tego codzinnego, a jeśli nie jest to możliwe, to do czytania chociaż kilka razy w tygodniu. Przedstawiła też  propozycje działań, które rodzice mogą zastosować w praktyce, aby zachęcić swoje pociechy do lektury. W spotkaniu uczestniczyła duża liczba rodziców, którzy wykazali duże zainteresowanie poruszaną problematyką. Na zakończenie spotkania prowadząca z rąk pań bibliotekarek otrzymała podziękowanie.

Copyright