"Czytam, bo lubię, i tym się chlubię" - międzyszkolny konkurs o tytuł mistrza pięknego czytania

            12 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wyszynach Kościelnych odbył się konkurs o tytuł mistrza pięknego czytania ph. "Czytam, bo lubię, i tym się chlubię". Jego uczestnikami byli przedstawiciele uczniów klas IV-VI, Szkoły Podstawowej w Zeńboku oraz Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych. Konkurs rozpoczęła pani Ewa Kowalska – nauczyciel biblioteki SP w Wyszynach Kościelnych, która na wstępie powitała zgromadzonych na sali gości. Na konkursie obecni byli również rodzice uczniów oraz społeczność i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyszynach Kościelnych – pan Jacek Wiśniewski.

            Konkurs miał na celu:

  • popularyzację książek i czytelnictwa,
  • zachęcanie do dbałości o piękno języka ojczystego,
  • wdrażanie do staranności przekazu językowego,
  • rozwój inwencji twórczej i zainteresowań czytelniczych.

Zasadniczym zadaniem konkursowym było przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu z ulubionej książki w przeznaczonym na prezentację czasie 4 minut. Zadanie dodatkowe polegało natomiast na opracowaniu reklamy książki, z której ów fragment pochodził (czas zadania wynosił 2 minuty).

            Jury w składzie: pani Hanna Jolanta Wiśniewska – poetka, członkini Związku Literatów Polskich, pani Magdalena Grzywacz – rzecznik Urzędu Miasta w Mławie oraz pani Bogumiła Tańska – nauczycieli bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Mławie, oceniało uczniów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • poprawność czytania,
  • interpretacja tekstu,
  • emocjonalna strona przekazu.

            Na ich podstawie wyłonieni zostali laureaci i osoby wyróżnione, których listy prezentujmy poniżej.


Laureatami konkursu zostali:
Jakub Chełstowski - SP Wyszyny Kościelne - miejsce I
Jakub Klicki - SP Zeńbok - II miejsce
Wiktoria Zaborowska - SP Wyszyny Kościelne - III miejsce


Wyróżninone zostały:
1. Martyna Ziemińska - SP Zeńbok
2. Weronika Gręda - SP Wyszyny Kościelne
3. Natalia Topczewska - SP Zeńbok

Copyright