10 czerwca 2016 r.  odbyło się kolejne spotkanie sieci. Rozpoczęliśmy je o godzinie 10.00 od włączenia się do akcji „Jak nie czytam jak czytam”, której organizatorem jest czasopismo „Biblioteka w Szkole”. Jak wskazują badania naukowe aż 63 % Polaków w ogóle nie czyta książek. Wobec tego nasza biblioteka postanowiła rozpropagować wartości wynikające z czytania. Każdy z uczestników tej akcji mógł przez 15 minut przeczytać fragment wybranej przez siebie książki.

Następnie Pani Maria Świtoń – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie omówiła najciekawsze formy pracy popularyzującej czytelnictwo dzieci i młodzieży. Wiadome jest, że zaszczepienie miłości do książki jest ważne dla dziecka od najmłodszych lat. Szeroki wachlarz imprez i uroczystości jakie oferuję Oddział dla dzieci MBP ma służyć temu celowi.

Z kolei Agata Mierzwa – Kierownik mławskiej Filii BP zaprezentowała zgromadzonym Paniom z bibliotek szkolnych ofertę tejże Biblioteki. Zwróciła szczególna uwagę na stronę internetową, jako element promujący zbiory, usługi i działalność biblioteki. Omówiła katalog OPAC, sposób rezerwacji i zamawiania zbiorów. Wskazała na szkolenia dostępne na platformie MOODLE, przygotowywane przez pracowników BP w Ciechanowie i jej Filie. Zaprezentowała czasopismo Edu-Wsparcie, redagowane przez BP w Ciechanowie do którego artykuły piszą także pracownicy mławskiej Filii.

Na zakończenie  tej części A. Mierzwa jako koordynator sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego podsumowała działalność zespołu.W roku szkolnym 2015/2016 tematem pracy sieci było: „Jak zainteresować dzieci i młodzież książką”. Nauczyciele wypełnili również ankietę ewaluacyjną, w której mieli ocenić: realizację tematu, pracę koordynatora, mocne i słabe strony jak rówież podać propozycję tematów na kolejny rok.

 

                Ostatnim elementem spotkania, w sposób szczególny wpisujący się w ten dzień była prelekcja Jolanty Szwalbe – „Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu”. Mieszka w Łodzi, jest założycielką Wydawnictwa Benjamina Franklina i tam drukuje swoje książki. Pani Szwalbe jest autorką sześciu antologii cytatów: Myśl i działaj dla przyszłości, Złap na zawsze wiatr w żagle, Wyrusz w drogę, Sekrety istnienia, Sto i więcej lat w aktywności, Obudź się do życia. Każdy z tomów poprzedzony jest przedmową autorytetów w danej dziedzinie, m.in. dr Ewy Lisowskiej, Zuzanny Celmer, czy prof. dr hab. Jana Ślężyńskiego. Jak sama mówi swoje książki kieruje do wszystkich odbiorców, ale szczególnie do grupy 50+.

 Optymizm i radość życia Pani Jolanty rozemocjonowała wszystkich słuchaczy zarówno tych młodszych jak i starszych. A nadmienić należy, iż w spotkaniu autorskim uczestniczyli bibliotekarze oraz uczniowie z Gimnazjum nr 1 oraz ZS nr 3. Pani Szwalbe przeplatała swoje wypowiedzi cytatami z poszczególnych książek co pobudzało widownie do głębszych przemyśleń na temat własnego życia.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami, były też okazją do wspólnych fotografii oraz zakupu wybranych przez siebie książek autorki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright