29 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki  po raz pierwszy w 2001 roku.  Bibliotekarki  zaprosiły do tej akcji uczniów klasy I f z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie , wraz z wychowawcą  - Arkadiuszem Burchackim. 

Bogumiła Pawłowska zainicjowała spotkanie krótką informacją o jego celach. Podkreśliła liczne zalety głośnego czytania, takie jak rozwijanie wyobraźni,  stymulowanie rozwoju czy wzbogacanie słownictwa. Na początku wszyscy uczestnicy czytali teksty wybrane przez siebie a potem indywidualnie tekst lektury szkolnej. Na zakończenie uczniowie opowiadali o ciekawych formach popularyzowania czytelnictwa, w których brali udział. Spotkanie zakończyło się sesja zdjęciową i rozdaniem zakładek do książek.

Copyright