23 marca 2017 r. pracownicy mławskiej filii Biblioteki Pedagogicznej uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie, a pzeprowadzonych przez Sylwię Balcerak- reprezentującą firmę Astra.

W trakcie szkolenia mieliśmy okazję wykonywania kilku samodzielnych prac z wykorzystaniem artykułów tejże firmy. Zdobyte umiejętności zostaną zapewne wykorzystane w pracy bibliotecznej. 

Copyright