26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie odbył się  Finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, skierowanego do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ph. „Polska w sercu dziecka”. Organizatorem konkursu z okazji 100-lecia niepodległości Polski była SP nr 7 w Mławie i Biblioteka Pedagogiczna Filia w Mławie. Cele konkursu to: pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzacja piękna i wartości narodowej kultury oraz upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.

Na tle pięknych dekoracji, dzieci recytowały wiersze o Ojczyźnie, wywołując wśród słuchaczy ogromne wzruszenie.

Występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Agata Mierzwa- kierownik BP Filia w Mławie, Helena Grącka- mławska poetka, Ewa Kowal- nauczyciel bibliotekarz SP nr 7 w Mławie.

Przewodnicząca jury- Agata Mierzwa ogłosiła wyniki konkursu:

I miejsce – Filip Jakubowski- SP nr 7 w Mławie

II miejsce – Zuzanna Tarnowska- SP nr 6  w Mławie

II miejsce- Weronika Szczecińska- SP nr 7 w Mławie

Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Giełdowski (SP 7 w Mławie), Ewa Jackowska (SP nr 2w Mławie), Maja Brzeska ( SP nr 6 w Mławie).

Laureatom wręczono dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.

Konkurs uświetnił występ uczniów klasy Ia, którzy zatańczyli „krakowiaka” i „taniec z flagami”, zaś uczniowie z klas III a i III b recytowali wiersze gościa specjalnego- Pani Heleny Grąckiej, autorki licznych wierszy o Ojczyźnie.

Copyright