7 listopada 2018r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 odbył się ,,Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce” - ,,Dla Niepodległej”.

    Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas czwartych powiatu mławskiego. Celem jego było:

- Uczczenie Setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

- Poznanie historii i tradycji narodowych.

- Rozbudzenie zainteresowań wszystkich uczniów informatyką i technologią informacyjną.

- Motywowanie i kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł: Internetu, książek , czasopism.

-  Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

- Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

W przygotowanie i realizację konkursu włączyli się uczniowie klasy VIIa tejże szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali konkurs wiedzy o Polsce dla młodszych kolegów. Zaprezentowali również część artystyczną, a następnie dwie uczennice VIIa, Weronika Kubich i Zuzia Falencka przy merytorycznym wsparciu nauczycieli poprowadziły konkurs.

Uczniowie klas czwartych z poszczególnych szkół losowali pytania na tablicy interaktywnej, po czym sprawdzali poprawność odpowiedzi również na tablicy. Każda drużyna mogła się naradzać. Kolejne konkurencje to puzzle i krzyżówka. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja  w składzie:

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – p. Maria Świtoń, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej – p. Agata Mierzwa i Wicedyrektor ZPO – p. Urszula Smolińska .

Po podsumowaniu punktacji komisja ogłosiła wyczekiwany werdykt. Zwycięzką drużyną  okazał się ZPO nr 1w składzie: Gabryś Szustek,  Pola Popielarczyk i Franciszek Rzepliński. Na drugim miejscu uplasowała  się drużyna SP „Wyspianum”, natomiast trzecie miejsce uzyskała drużyna SP nr 3. Konkurs zakończył się wręczeniem nagród i słodkim poczęstunkiem.

    Gratulujemy wszystkim uczestnikom klas czwartych wspaniałej wiedzy, a uczniom klasy VIIa udanego projektu.

 

Copyright