21 lutego 2019 r. Agata Mierzwa, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mławie przeprowadziła zajęcia z cyklu „Tworzymy grupę”. Tym razem uczestniczyli w nich uczniowie klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie wraz z wychowawczynią  Panią Katarzyną Wojciechowską.

Zaproponowane przez prowadzącą ćwiczenia miały na celu integrację grupy oraz tworzenie przyjaznego klimatu w klasie i społeczności rówieśniczej. Wspólne zabawy z wykorzystaniem tekstów literackich („Pięciu nieudanych”, „Wiązka patyków i stary człowiek” i in.), skłaniały do  rozmowy na ważne tematy, takie jak : przyjaźń, wzajemny szacunek czy akceptacja w grupie.  Zajęcia dostarczyły uczniom wiele radości i pozytywnej energii na resztę dnia.

Copyright