Praca z tekstem literackim w połączeniu z zabawami integracyjnymi stanowi ciekawą formę zajęć edukacyjnych w bibliotece. Możemy tę metodę z powodzeniem realizować w pracy z młodszymi dziećmi jaki i młodzieżą oraz dorosłymi. Zajęcia z elementami biblioterapii świetnie wpisują się w tę idee.  Od początku roku szkolnego kierownik mławskiej biblioteki, Agata Mierzwa prowadzi tego typu zajęcia.

 4 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ Tworzymy grupę”. Tym razem uczestniczyli w nim uczniowie klasy Id I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie, wraz w wychowawczynią Panią Małgorzatą Bielską. Zaproponowane przez prowadzącą teksty literackie oraz ćwiczenia miały na celu integrowanie grupy oraz tworzenie przyjaznego, koleżeńskiego klimatu w klasie. Skłaniały również do autorefleksji na temat wartości w życiu każdego człowieka, tego „jaki jestem wobec innych?” oraz do wzajemnej akceptacji w grupie rówieśniczej.

Miłej atmosferze towarzyszyła muzyka relaksacyjna.

Copyright