8 października 2019 r. nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Mławie w odpowiedzi na zaproszenie odwiedzili grupę uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie prezentując im sztukę kamishibai. Kierownik biblioteki A. Mierzwa wprowadziła w historię i istotę teatrzyku obrazkowego.  Następnie  przeczytała „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie” nawiązując przy tym do historii naszego państwa. Przez cały czas trwania zajęć prowadziła dialog z uczniami wprowadzając ich w tematykę symboli narodowych. A. Wesołowska wspólnie z uczniami deklamowała wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Ku zaskoczeniu zebranych okazało się, że wielu uczniów znało treść utworu mimo, że początkowo deklarowali jego nieznajomość. Następnie przeczytała zebranym jedną z baśni braci Grimm pt. „Brat i siostra”, która słuchaczom spodobała się równie mocno, co czytana wcześniej legenda. Spotkanie miało bardzo pozytywny wydźwięk i zaowocowało ustaleniem kolejnej wizyty dzieci, która tym razem ma mieć miejsce w murach mławskiej Biblioteki Pedagogicznej.

Copyright