28 października 2019 r., Bogumiła Pawłowska, poprowadziła zajęcia z uczniami klasy IIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie. Celem spotkania zatytułowanego „Uczucia, co to takiego?” było kształcenie umiejętności rozmowy o własnych emocjach, rozwijania postawy szacunku dla innych i akceptacji inności, propagowanie zachowań nieagresywnych i sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, świetnie inscenizowali wiersz D. Gellner „Zły humorek” i bawili się, wysyłając negatywne emocje  w kosmos.

Copyright