8 kwietnia 2009 r. – Lekcja biblioteczna

8 kwietnia 2009 r. uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Mławie. Celem ich wizyty było zapoznanie z warsztatem informacyjnym placówki oraz zasadami korzystania z różnorodnych zbiorów bibliotecznych.

Pierwszą część lekcji przeprowadziła Agata Mierzwa – kierownik Filii.

Na wstępie zapoznała uczniów z historią biblioteki, następnie z regulaminami wypożyczalni i ICIM-u oraz z zasadami korzystania z katalogów i kartotek bibliotecznych.

W drugiej części lekcji Bogumiła Tańska zaprezentowała sposób wyszukiwania informacji o zbiorach bibliotecznych za pomocą przeglądarki internetowej OPAC. Dla porównania przedstawiła również wyszukiwarkę Biblioteki Narodowej. Uczestnicy lekcji mieli też okazję obejrzenia nowej strony internetowej naszej biblioteki.

Na zakończenie licealiści otrzymali przygotowane przez pracowników biblioteki zakładki do książek o charakterze informacyjnym.

Copyright