16 grudnia 2009 r. - Spotkanie bibliotekarzy powiatu mławskiego

16 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego. Zorganizowane zostało w bibliotece Zespołu Szkół nr 2 w Mławie. Na początku gospodarz spotkania – Pani Renata Jurczyńska- mówiła o sposobie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań artystycznych uczniów: literackich, plastycznych, fotograficznych i in. Następnie dokonała prezentacji różnych form dorobku artystycznego uczniów ZS nr 2. Nauczyciele mieli okazje zobaczyć prace o różnej tematyce, wykonane odmiennymi technikami: witraże, szopki, kartki świąteczne, hafty, rysunki i in.Kolejnym punktem spotkania było wygłoszenie referatu, przygotowanego przez nauczycieli bibliotekarzy Bogumiłę Pawłowską i Annę Wesołowską- na temat popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów. Koleżanka Bogumiła Pawłowska zaprezentowała formy popularyzacji czytelnictwa i sposoby ich realizacji.Spotkanie zakończyła dyskusja na temat poziomu czytelnictwa w szkołach, działań zmierzających do wzrostu zainteresowania książką i literaturą.

Copyright