22 października 2010 r. – Wycieczka do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

22 października 2010 r. grupa nauczycieli bibliotekarzy zespołu samokształceniowego odwiedziła Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie. Celem wycieczki było przybliżenie historii naszego regionu. Pracownik Muzeum oprowadził nas po działach: archeologicznym, historycznym i sztuki.

W dziale archeologicznym mieliśmy możliwość obejrzenia zbiorów związanych z działalnością człowieka na terenie Ziemi Zawkrzeńskiej od schyłku paleolitu po późne średniowiecze. Do najcenniejszych zbiorów należą m.in. kamienne narzędzia, zespoły grobowe należące do kultury przeworskiej i wielbarskiej z Modły, Dąbka, Stupska (w powiecie mławskim).

Największym działem Muzeum jest dział historyczny, obejmujący kilka tysięcy zabytków od XVI w. do drugiej wojny światowej. Do cennych należy dwustronna płaskorzeźba w kamieniu z okresu Powstania Styczniowego z naszego terenu.

Ostatnim działem jaki obejrzeliśmy był dział sztuki. Obejmuje on głównie prace malarskie oraz eksponaty związane z życiem i działalnością malarską Wojciecha Piechowskiego. Artysta urodził się w 1849 r. w Nosarzewie Borowym pod Mławą. Malował zwłaszcza realistyczne sceny rodzajowe, rzadziej portrety i pejzaże. Wiele spośród jego prac zaginęło. Tym bardziej cenniejsza jest spuścizna Piechowskiego eksponowana na jedynej stałej galerii jego prac w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

 

 

Copyright