7 kwietnia 2011 r. – Warsztaty szkoleniowe z biblioterapii

7 kwietnia 2011 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Sądowej przeprowadzone zostały warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy powiatu mławskiego. Tematyka spotkania zasugerowana została przez samych bibliotekarzy. Warsztaty poprowadziła Aleksandra Wilk z Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku, która od wielu lat doskonali swoje umiejętności w zakresie biblioterapii na kursach i szkoleniach organizowanych przez uczelnie we Wrocławiu i Krakowie.

Mieliśmy możliwość zapoznania się z teoretycznymi podstawami biblioterapii (terapii książką, terapii poprzez czytanie,  literaturoterapii), historią biblioterapii, funkcjami i zadaniami. Dowiedzieliśmy się również w bardzo przystępny i ciekawy sposób na temat: odbiorców biblioterapii w szkole, zasad postępowania biblioterapeutycznego, zadań osoby prowadzącej biblioterapię, przebiegu procesu biblioterapii, terapeutycznej wartości książki. Jednak najciekawszą dla wszystkich częścią warsztatów były praktyczne przykłady pracy z uczniem na zajęciach biblioterapeutycznych: zgadywanki, kolorowanki, tańce w rytm muzyki z płyty „Kinezjologiczne nutki”, które rozbawiły wszystkich. Uczyliśmy się właściwego patrzenia  na stereogramy, znaczenia mandali. Zapoznaliśmy się z bogatą literaturą z zakresu biblioterapii, którą Pani Ola prezentowała.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestawie bibliograficzne na temat biblioterapii i bajkoterapii opracowane przez Annę Wesołowską z BP w Mławie oraz zakładkę, folder i wizytówkę.

Copyright