W poniedziałek, 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody! Święto zostało ustanowione przed 29 laty i jest obchodzone każdego roku właśnie 22 marca. Jego istotą  jest uświadomienie mieszkańcom Ziemi, iż miliony osób na świeci cierpi niedostatek dostępu do wody pitnej. Aby uzmysłowić  społeczeństwu, (poczynając od najmłodszych) potrzebę dbania o naszą Planetę, a tym samym oszczędzania wody Anna Wesołowska przygotowała pouczający plakat. Opracowała także prezentację multimedialną  „Bądź EKO, oszczędzaj wodę, czyli z ekologią za pan brat”, którą w ramach współpracy rozesłano do bibliotekarzy szkolnych oraz koleżanek z bibliotek pedagogicznych. Materiały spotkały się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony nauczycieli jak też uczniów.

Copyright