Z racji ciągle trwającej pandemii A. Wesołowska- nauczyciel bibliotekarz mławskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej,  przeniosła zaplanowany w formie stacjonarnej cykl autorskich zajęcia nt. nomofobii do świata wirtualnego. W lekcji online wzięli udział uczniowie klasy drugiej mławskich szkół ponadpodstawowych. Prowadząca zapoznała młodzież z kwestiami terminologicznymi, przybliżyła teoretyczne ujęcie problemu, po to by następnie dowiedzieć się jak w praktyce bronić się przed niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest niewątpliwie nomofobia. Obrazowe przedstawienie poruszanej na zajęciach tematyki ułatwiła przygotowana przez prowadzącą prezentacja multimedialna oraz inne mające zainteresować odbiorców materiały i ćwiczenia.

Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem tak ze strony nauczycieli jak i uczniów.

Copyright