22.04.2021 r. – Światowy Dzień Ziemi

Świadomość  ekologiczną należy kształtować od najmłodszych lat. Zarówno rodzice, wychowawcy i nauczyciele poszukują inspiracji aby zaszczepiać w dzieciach ducha ekologii.

Swoimi działaniami pomagają dzieciom zrozumieć miejsce i rolę człowieka w przyrodzie oraz wartość opieki nad roślinami i zwierzętami.

Wspomagając nauczycieli w kształtowaniu świadomości ekologicznej najmłodszych pracownicy Biblioteki Pedagogicznej przygotowali wystawę, materiały, scenariusze zajęć i prezentację multimedialną dla najmłodszych. Zapraszamy!

Copyright