W czwartek 27 maja A. Wesołowska po raz kolejny poprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tym razem były to zajęcia w formie stacjonarnej. Po długim czasie realizacji wszelkich działań w trybie zdalnym spotkanie z uczniami „na żywo” cieszyło tym bardziej. Zajęcia nt. „Nomofobii” realizowane według autorskiego pomysłu A. Wesołowskiej cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno grona pedagogicznego jak i samych uczniów.  Ci ostatni są autentycznie zaciekawieni, zadają mnóstwo pytań i próbują dokonać autodiagnozy. Oczywiście wszystko po uprzednim wprowadzeniu w temat przez prowadzącą. Podział zajęć na część teoretyczną i praktyczną znacznie ułatwia zgłębienie tematu i skłania do refleksji. Największym walorem tych zajęć jest jednak wzrost świadomości młodzieży.

Copyright