W poniedziałek 31 maja A. Wesołowska - nauczyciel bibliotekarz mławskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej, poprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Było to już kolejne z cyklu spotkań z młodzieżą nt. „Nomofobii”. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy drugiej. Prowadząca zapoznała młodzież z terminologią i teoretycznym ujęciem problemu, a w dalszej części opowiedziała jak w praktyce bronić się przed niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest bezsprzecznie nomofobia. Przygotowana przez prowadzącą prezentacja multimedialna oraz inne mające zainteresować odbiorców materiały i ćwiczenia spełniły swoją rolę tj. przykuły uwagę odbiorców i pomogły zapamiętać najważniejsze treści. Zajęcia odbywały się z aktywnym udziałem młodzieży i po raz kolejny spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem tak ze strony nauczycieli jak i uczniów.

Copyright