1 grudnia 2011 r. – Spotkanie z Barbarą Bielastą

1 grudnia 2011 r. pracownicy naszej biblioteki uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Mławie. Tematem spotkania było gromadzenie, opracowanie i przechowywanie dokumentów życia społecznego.

Szkolenie prowadziła Barbara Bielasta- kierownik działu Informacyjno-Bibliograficznego i Wiedzy o Regionie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

Dokumentami życia społecznego, zgodnie z tym co powiedziała Pani Bielasta są druki ulotne: plany, sprawozdania, etykiety, fotografie, zaproszenia, afisze, foldery, mapki.

PBP w Ciechanowie  zarejestrowała 14 tys. dżs (liczonych bez dubletów) .

Mieliśmy możliwość zapoznania się z historią gromadzenia tych dokumentów przez PB w Ciechanowie, sposobem rejestracji, opracowania, przechowywania oraz udostępniania. 

Copyright