28  marca w siedzibie naszej biblioteki odbyły się warsztaty szkoleniowe wprowadzające w technikę quislingu i haftu matematycznego.  Pod czujnym i fachowym okiem Małgorzaty Komor z BP w Ciechanowie  uczestniczki spotkania wykonały kartki wielkanocne tymi metodami. Mimo wcześniejszych obaw o wykonanie prac,  wszystkim Paniom udało się stworzyć efektowne  i zadawalające kartki.

Zainspirowane wynikami swoich działań wszystkie uczestniczki zgodnie zadeklarowały chęć udziału  w kolejnych warsztatach plastycznych. Zapewniały o potrzebie wykorzystania zdobytych umiejętności w  pracy bibliotecznej.

Copyright