Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych

 

Wyobraź sobie, że : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

       „Nauczyciele tylko otwierają drzwi, wejść musisz sam”- to jedne z najbardziej znanych przysłów chińskich, które rozpoczyna książkę „Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów”. Książka ta to zbiór 100 ćwiczeń służących doskonaleniu nauczania, pomocnych w kształceniu pewnych kompetencji uczniów. Skierowana jest do rodziców oraz nauczycieli różnych przedmiotów. Nauczyciel otrzymuje gotowe narzędzie nauczania, nadające się do różnych przedmiotów, na różnych poziomach nauczania. Ćwiczenia te rozwijają twórcze myślenie uczniów. Każdy opis ćwiczenia zawiera szczegółowe informacje dotyczące czasu jego trwania, sposobu organizacji i wyposażenia klasy. Poradnik doradza, jak rozwinąć wrodzone siły twórcze i wyobraźnię oraz jakich technik twórczego myślenia uczyć. Techniki te pozwalają nie tylko zrozumieć materiał przekazany na lekcji, ale także wyzwolić osobiste zaangażowanie uczniów i zachęcić ich do kształtowania woli, umysłu i charakteru.


Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy / Sylvia Dorance.

Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 1999

     Książka ma za zadanie pomóc wychowawcom przedszkolnym w prowadzeniu oryginalnych zajęć twórczych (rysunek, rzeźba) przy użyciu bardzo prostych materiałów i przyborów. Ułożona jest w formie konspektów, obejmujących: wskazanie grupy wiekowej, dla której przeznaczone jest dane ćwiczenie; wyszczególnienie niezbędnych materiałów i przyborów; dokładny opis przebiegu ćwiczeń; cele szczegółowe i przekrojowe realizowane podczas zajęć; propozycje kontynuacji danego ćwiczenia oraz liczne wskazówki praktyczne.



Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi

poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń.

Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008

     Książka jest próbą odpowiedzi na pytania wielu nauczycieli i rodziców, jak wspierać zdolności i umiejętności dziecka przed rozpoczęciem jego edukacji szkolnej, jakie metody okazują się przy tym najwłaściwsze oraz jak odkrywać i stymulować tkwiący potencjał twórczy w uczniach nauczania zintegrowanego oraz starszych klas szkoły podstawowej. Każdy rozdział części praktycznej obejmuje jeden zakres zabaw, a zarazem jeden obszar stymulacji. Każdemu z tych obszarów przyporządkowane są propozycje zabaw i praktycznych zajęć, poprzedzonych krótkim teoretycznym wstępem. Taki układ książki daje możliwość doboru stosownych bodźców w formie zabawy.



Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne / Justyna Dobrołowicz.

Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002

     Dziś uważa się coraz częściej, że kreatywność to pewien sposób życia polegający na niezależności, otwartości, tolerancji, uwolnieniu się od stereotypów, dążeniu do samorealizacji i permanentnego rozwoju.

      Ludzie kreatywni to jednostki, których potrzebuje współczesny świat, a zadaniem szkoły jest dążenie do tego, by mimo obiektywnych trudności kształtować właśnie takich ludzi. Autorka analizuje kreatywność uczniów dziewięcioletnich i piętnastoletnich i jej związki    z poziomem osiągnięć szkolnych. Bada czy wysoki poziom kreatywności jest czynnikiem, który wpływa na osiągnięcia szkolne uczniów.


Zabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym

rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska.

Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

     Jest to unikalna publikacja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Zawiera ona nowatorskie propozycje scenariuszy zajęć rozwijających wyobraźnię i kreatywność dzieci, opartych na zestawie obrazków o niezwykłej lub niejednoznacznej treści. Całość obudowana jest określonym we wstępie tokiem postępowania nauczyciela, nazwanym techniką obrazków dynamicznych, którego autorem jest dr Elżbieta Płóciennik. Technika ta skutecznie rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, dywergencyjne i pytajne oraz umiejętność analizy i interpretacji obrazów. Zakładanym efektem proponowanego tu toku postępowania metodycznego są ekspresyjne wypowiedzi dzieci, nietypowe pomysły, twórcze opowiadania, oryginalne tytuły oraz niezwykłe prace plastyczne lub graficzne.


Księga zabaw i aktywności : leksykon rozwoju dziecka / [il. Doris Rübel].

Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

     Dzieci uwielbiają się bawić i nie cierpią nudy! Każdą chwilę, w domu, szkole czy na podwórku, chcą czymś wypełnić, ciekawie spędzić wolny czas. Mądrzy rodzice i wychowawcy wiedzą, że zabawa to najlepsza forma zdobywania nowych umiejętności i stymulowania dziecięcego rozwoju. Potrzebują jednak pomocy i inspiracji, by nie zabrakło im wesołych pomysłów i zarazem oryginalnych metod przekazywania wiedzy.

     Dla jednego dziecka, dla małych i dużych grup, niezależnie od wieku i na każdą okazję - w tej książce znajduje się bogaty zbiór zabaw i inspiracji do zajęć, które można w prosty sposób zastosować w praktyce.


Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup / Klaus W. Vopel. Kielce : "Jedność", 2003

     Zabawy i ćwiczenia zaprezentowane w tej książce nauczą nas, jak w codziennym życiu radzić sobie z konfliktami. Dzięki nim zarówno prowadzący grupy, jak i ich uczestnicy zdobędą umiejętność reagowania w sytuacjach stresu z opanowaniem i spokojem. Grupa stanie się polem ćwiczebnym, gdzie trenowane jest wzajemne zrozumienie i gdzie można w bezpieczny sposób przeżywać i inscenizować konflikty. Wiele spośród zaprezentowanych tu eksperymentów wykorzystuje metody symulacji oraz teatru improwizacji, co sprawia, że proces nauki staje się żywy i dynamiczny. W szczegółowym wprowadzeniu można znaleźć praktyczną teorie konfliktów, która naświetla zależności między stratami, zranieniami                      i agresją.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu

(B.T.)

Copyright