BAJKOTERAPIA

 

Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.

 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią teoretyczne rozważania na temat bajki, twórczego myślenia oraz sposobów zapisu procesu myślowego w postaci książkowej. Część druga to natomiast zestaw ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Opisane w książce ćwiczenia są adresowane do wszystkich grup wiekowych tj. dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Książka przeznaczona dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, studentów specjalności pedagogicznych.

 

 

 

Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

 

Książka stanowi rodzaj poradnika przede wszystkim dla rodziców ale też dla wszystkich innych osób pracujących z dziećmi. Autorka pokazuje w niej w jaki sposób nawiązać kontakt z dzieckiem, wykorzystując metodę, która nie tylko rozwiąże jego problemy, ale też umocni więź pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Książka składa się z następujących rozdziałów: Jak opowiadać dziecku historie, Spójrz na świat oczami swego dziecka, Jak korzystać z historii zawartych w tej książce, Koszmary i lęki nocne – jak się z nimi uporać, Lęki – jak pomóc dziecku w ich pokonaniu, Następne dziecko w rodzinie – jak przygotować swoją pociechę do tego wydarzenia, Pierwsze dni w przedszkolu – jak ułatwić dziecku przeżywanie nowej sytuacji, Rozwód – jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile, Śmierć kogoś bliskiego – jak pomóc dziecku przeżyć stratę, Odprężenie – jak nauczyć dziecko technik odprężających, Ból – jak nad nim zapanować, Pobyt w szpitalu – jak przygotować dziecko do tego doświadczenia. Opowiadania zawarte w publikacji autorka wymyśliła kiedyś dla własnej córki. Każde można jednak przekształcić w taki sposób, by dostosować je do potrzeb swojego dziecka.

 

Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

 

Druga część książki adresowana jest do rodziców, mających na celu pomoc swoim dzieciom w rozwiązywaniu nurtujących je problemów. Zawiera bajki, które można czytać bądź opowiadać swoim pociechom. W tej części autorka skupiła się na następujących problemach: Jak wykorzystywać opowiadania o Ani i na ich podstawie tworzyć własne, Jak uczyć techniki opowiadania, Lęk przed ciemnością – jak się z nim uporać, Moczenie nocne – jak sobie poradzić z tym problemem, Dzieci kompulsywne i perfekcjonistyczne – jak im pomóc, Nieśmiałość – jak nauczyć dziecko pewności siebie, Dokuczanie – jak temu zaradzić, Rozwód – jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile, Nowa rodzina – jak ułatwić dziecku przystosowanie się do nowej sytuacji, Dzieci impulsywne – jak je nauczyć działania bez pośpiechu, Rodzeństwo – jak ułatwić dziecku trudne życie z bratem lub siostrą, Dzieci alkoholików – jak udzielić im pomocy i wsparcia, Relaksacja – jak nauczyć dziecko się odprężać.

 

Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999.

 

Książka adresowana do rodziców, terapeutów i wychowawców, którzy w oparciu o proponowane przez autorkę bajki będą w stanie tworzyć własne opowiadania pomocne w zapoznaniu i oswojeniu dziecka z rozmaitymi sytuacjami mogącymi budzić niepokój. Proponowane przez autorkę opowiadania stanowią wsparcie w sytuacjach kryzysowych jak np.: rozstanie z rodzicami, ciemność, kompromitacja, śmierć, hospitalizacja. Bajki terapeutyczne dla dzieci stanowią doskonałą motywację do samodzielnego szukania rozwiązań pojawiających się problemów. Książka składa się z trzech poprzedzonych przedmową rozdziałów. Są to: lęki u dzieci, charakterystyka bajek czarodziejskich i terapeutycznych oraz bajki terapeutyczne.

 

Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 2003.

 

Druga część książki bajki terapeutyczne zawiera propozycje bajek przeznaczonych dla dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. Są to opowieści, w których poprzez prezentację sytuacji stresowych i ich rozwiązywanie, dzieci zyskują nie tylko wsparcie, ale też poczucie bezpieczeństwa. Autorka poruszyła w tej części takie problemy jak: adopcja, rozwód rodziców, brak wiary w siebie, nadpobudliwość ruchowa, strach przed bólem, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna.

 

 

 

Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002.

 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to lęki dzieci. Druga natomiast to baśnie i bajki terapeutyczne w redukcji lęków. Autorka proponuje bajkoterapię jako doskonałą metodę terapeutyczną, która pozwala zwalczyć niepokój, lęk i brak poczucia bezpieczeństwa, które są bezwzględnie potrzebne każdemu dziecku. Bajki terapeutyczne obniżają napięcie i pomagają uporać się z lękiem, stanowią doskonałą propozycję dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dla profesjonalnych terapeutów, którzy pracują z dziećmi bardziej zaburzonymi, stanowią natomiast kolejną propozycje metody terapeutycznej.

 

 

Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005.


Scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym przeznaczonych dla klas I-III szkoły podstawowej. Zaproponowany przez autorki program profilaktyczno-wychowawczy stworzony został z myślą o dzieciach, które nie potrafią się uporać z przezwyciężeniem sytuacji lękowych. Ma on na celu przygotowanie zwłaszcza młodszych uczniów szkoły podstawowej do radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów. Ponadto ma też pomóc im w pełniejszym zrozumieniu samych siebie i swoich uczuć, a poprzez wykorzystanie zabawy nauczyć ich umiejętności współpracy, a także dostrzegania i szanowania odmienności innych członków społeczności.

 

Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

 

Książka porusza zagadnienia z arte- i biblioterapii oraz z zakresu rozwijania twórczej aktywności dziecka. Ma ona na celu zachęcenie rodziców do podejmowania wspólnych rozmów z dziećmi, a także wyciąganie wypływających z nich wniosków. W publikacji zawarto porady wychowawcze. Poprzez zawarte scenariusze książka ma zachęcić do twórczego działania i podejmowania własnej aktywności twórczej przejawiającej się układaniem przez dzieci autorskich bajek i opowiadań. Adresatami publikacji są zarówno rodzice, dzieci, jak i nauczyciele. Dzieciom umożliwia ona zrozumienie punktu widzenia osób dorosłych, stanowi motywator do rozwijania własnej twórczości i podejmowania rozmów z rodzicami. Rodzice znajdą w tej publikacji tematy do podejmowania dyskusji z dzieckiem, a także wskazówki wychowawcze. Nauczyciele natomiast znajdą w tej pozycji różne sposoby wykorzystania bajek i wzbudzania twórczej aktywności uczniów. Do publikacji dołączono płytę CD z pracami plastycznymi dzieci, ich zdjęciami oraz scenariuszami zajęć i zabaw z pomocami.

 

Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci / Anna Niesłuchowska ; il. Ewa Niesłuchowska. - Płock : "Iwanowski", [2006].

 

Publikacja zawiera propozycje bajek, które pomagają dzieciom dostrzec i nazwać własne problemy. Prezentowane w książce bajki i opowiadania pozwalają dziecku wiele wyjaśnić. Historie, które odnoszą się do kogoś innego są odbierane jako bardziej bezpieczne. Publikacja adresowana do pedagogów, terapeutów, ale także do rodziców.

 

 

 

 

 

Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007.

 

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera bajki dla małych dzieci. Drugi – bajki dla dzieci w wieku szkolnym. Trzeci natomiast to bajki przeznaczone dla rodziców. Współautorami licznych bajek przedstawionych w publikacji są dzieci. Opowiedziane w nich historie stanowią odzwierciedlenie dziecięcych problemów i pomagają szukać rozwiązań. Niektóre z przedstawionych opowiadań zostały zilustrowane rysunkami dzieci, prezentującymi to, co ich zdaniem najciekawsze i najważniejsze w przeczytanej bajce.

 

 

 

Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. - Kraków : "Impuls", 2004.

 

Publikacja zwiera propozycje konkretnych gier i zabaw, jak również pomysłów metodycznych wpisujących się w naturalny rytm pracy z dziećmi sześcioletnimi w ciągu całego roku szkolnego. Książka podkreśla rolę rodziny i konieczność kształcenia wszystkich zmysłów, wprowadza w świat baśni. Sporo uwagi autorki poświęciły figurom geometrycznym, potrzebie zabawy w teatr oraz istocie i randze twórczej aktywności dzieci. Książka zawiera propozycje scenariuszy lekcji oraz ćwiczeń grafomotorycznych. Proponowane przez autorki rytmiczne „tęczowe wierszyki” oparto na metodzie Dobrego Startu, która umożliwia dzieciom w wieku przedszkolnym przygotowanie do czytania i pisania z symultanicznym wykorzystaniem trzech kanałów poznawczych, czyli: słuchu, wzroku oraz ruchu i kinestetyki. Działania z wierszykami mogą zostać poszerzone o elementy kinezjologii. Każda propozycja zabaw jest opatrzona dokładnym opisem postępowania. Autorki skupiły się także na wpływie baśni na rozwój dzieci sześcioletnich, uznając je za drogę do zrozumienia realnego świata i jego problemów. Ich zdaniem baśnie wzbogacają życie, rozbudzają wyobraźnię, rozwijają inteligencję, pomagają porządkować uczucia, a także budzić wiarę w siebie i swoją przyszłość. Całość publikacji propaguje ideę Konfucjusza, która brzmi: „wykorzystuj cały świat jako szkołę”. Autorki zachęcają do wykorzystywania Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz polskiej metody Bon Deport, której autorką jest Marta Bogdanowicz, do tego by sensomotoryka była traktowana zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci jako sposób poznawania i zdobywania informacji.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright