Anoreksja i bulimia

 

Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Książka poświęcona zagadnieniu zaburzeń w odżywianiu młodzieży szkolnej, przejawiających się najczęściej w postaci anoreksji i bulimii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to teoretyczne podstawy pedagogicznej diagnozy i profilaktyki zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej. Składają się na nią następujące rozdziały: zaburzenia odżywiania się w ujęciu literatury psychologicznej i medycznej, diagnoza zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej w działalności pedagogicznej nauczycieli, profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży w środowisku szkolnym. Część druga to natomiast program profilaktyczny „Powstrzymać anoreksję i bulimię”. W skład tej części wchodzą następujące rozdziały: „Powstrzymać anoreksję i bulimię” – charakterystyka programu i jego realizacja, przebieg i rezultaty realizacji programu „Powstrzymać anoreksję i bulimię” w świetle wyników badań empirycznych. Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, pedagogów szkolnych, nadzoru szkolnego, rodziców, a także studentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych.

 

Jedzenie / Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk. - Lublin : Wydaw. KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] : "Gaudium", 2005.

 

Książka z serii: Uzależnienia : fakty i mity, która ma na celu ukazanie przyczyn powstawania zaburzeń odżywiania, mechanizmów regulujących zachowania osób uzależnionych oraz konsekwencje utraty kontroli nad jedzeniem. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych wstępem. Są to: funkcje jedzenia, uzależnienie od jedzenia, czynniki ryzyka uzależnienia od odżywiania się, konsekwencje uzależnienia od jedzenia, profilaktyka zaburzeń związanych z jedzeniem, jedzenie i mity.

 

 

 

Jak radzić sobie z zaburzeniami jedzenia / Christine Craggs-Hinton ; przeł. Małgorzata Mysiorska. - Łódź : JK : Wydawnictwo Feeria, 2008.

 

Zaburzenia odżywiania to problem, który dotyka coraz większą liczbę ludzi, często już w wieku nastoletnim. Często biorą one swój początek we wpływie mediów, które kreują wyidealizowane wzorce wyglądu. Anoreksja, bulimia i jedzenie kompulsywne są zaburzeniami niosącymi poważne zagrożenia nie tylko w sferze zdrowia. Znacząco komplikują one także życie prywatne i relacje towarzyskie. W książce poruszono zagadnienia: wizerunku ciała w XXI wieku, anoreksji, bulimii, jedzenia kompulsywnego, zaburzeń obrazu ciała, alkoholizmu, powrotu do zdrowia, zmiany nawyków żywieniowych, poprawy obrazu ciała i podniesienia samooceny, utrzymania się na drodze do zdrowia. Publikacja adresowana zarówno dla osób chorych, jak też ich rodzin i osób bliskich.

 

Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.

 

Publikacja porusza jeden z poważnych problemów jakim jest anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny. Jest to zaburzenie polegające na rozwiązywaniu problemów poprzez działania autodestrukcyjne, przejawiające się drastycznym ograniczaniem jedzenia i intensywnym wysiłkiem fizycznym. Dotyka ono zwłaszcza dziewczęta w okresie adolescencji. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza porządkuje wiedzę teoretyczną na temat zaburzeń łaknienia. Druga natomiast odnosi się do zagadnień o charakterze praktycznym. Wskazano w niej zasadność i celowość prowadzenia działań profilaktycznych w szkole. Zawarto propozycje trzech projektów programów z zakresu profilaktyki pierwszego stopnia. Skumulowana w publikacji wiedza naukowa i praktyczne wskazówki mogą okazać się pomocne dla nauczycieli i wychowawców w działaniach prewencyjnych na terenie szkół i innych placówek wychowawczych.

 

Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Żiółkowska. - Warszawa : Difin, 2010.

 

Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia często ze sobą współwystępują. Stają się przyczyną lęku i niezrozumienia otoczenia, stając się wyzwaniem dla osób zajmujących się profesjonalnym pomaganiem. Tego rodzaju zachowania są często zwłaszcza dla młodych ludzi sposobem realizacji ważnych potrzeb. Podnoszą poczucie własnej wartości, stanowią sposób kontrolowania własnego życia, są strategią radzenia sobie z silnymi emocjami charakterystycznymi dla kryzysu tożsamości w okresie dorastania. Książka składa się z następujących rozdziałów: Adolescencja. Czas sensytywny dla ekspresji zachowań autodestruktywnych, Autodestruktywność, Zaburzenia odżywiania, Samouszkodzenia, Podstawy prewencji. Publikacja zawiera także słowniczek podstawowych pojęć oraz liczne materiały pomocnicze. Książka adresowana do osób mających kontakt z młodzieżą i czujących się zobowiązanymi do wspierania prawidłowego ich rozwoju, a zetem do nauczycieli, wychowawców, opiekunów szkół, internatów i szpitali, świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka. Ludzie ci, w oparciu o odpowiednią wiedzę mogą stać się źródłem wsparcia emocjonalnego i informacyjnego, a przez to zapobiegać pogłębianiu się problemu, motywować do korzystania z profesjonalnej pomocy oraz inicjować działania o charakterze profilaktycznym.

 

Anoreksja, bulimia, otyłość / Suzanne Abraham, Derek Llewellyn-Jones ; z ang. przeł. Joanna Śmigielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

 

Książka poświęcona zaburzeniom odżywiania się, które stają się coraz większym problemem. Autorzy to nie tylko znawcy problemu, ale też lekarze praktycy, którzy w sposób przystępny starają się przybliżyć czytelnikowi tę niezwykle złożoną problematykę. W książce zaprezentowano: sposoby odżywiania się nastolatków, charakterystykę zaburzeń odżywiania, ich przyczyny, relację pomiędzy zaburzeniami odżywiania a seksualnością, sposób badania osoby dotkniętej zaburzeniami odżywiania, leczenie tego rodzaju zaburzeń, charakterystykę anoreksji i bulimii psychicznej oraz otyłości. Publikacja adresowana do specjalistów zajmujących się poruszaną w książce problematyką, osób dotkniętych omawianymi zaburzeniami oraz ich rodzin.

 

Bulimia i anoreksja : zaburzenia odżywiania / Suzanne Abraham, Derek Llevelyn-Jones ; przeł. Wojciech Rolski i Monika Rolska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 1997.

 

Więcej niż połowa dziewcząt i kobiet zalicza siebie do osób otyłych. Chęć osiągnięcia sylwetki idealnej sprawia, że odrzucają one tradycyjne normy żywieniowe. Tego rodzaju działanie prowadzi w konsekwencji do konfliktu wewnętrznego, rodzinnego oraz rozwinięcia się groźnych chorób jak anoreksja czy bulimia. Autorzy wskazują w jaki sposób czuwać nad prawidłową wagą i nie dać się złapać w pułapkę szkodliwego odchudzania oraz jak cieszyć się z życia bez względu na ilość kilogramów, które ważymy.

 

 

 

Bulimia : program terapii / Myra Cooper, Gillian Todd, Adrian Wells ; przekł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2005.

 

Podręcznik napisany z myślą o osobach cierpiących na bulimię nervosa oraz dla ludzi z ich najbliższego otoczenia. Klarownie i przystępnie napisane źródło wsparcia, które daje szansę zrozumienia i zmiany własnego zachowania. Publikacja zawiera podstawową wiedzę na temat przyczyn powstawania zaburzenia oraz jego utrzymywania się. Zaprezentowano w niej także szczegółowy program, który krok po kroku pokazuje, w jaki sposób wspomagać proces powrotu do zdrowia. Autorzy skupiają się na związkach pomiędzy myśleniem a zachowaniem i wskazują, w jaki sposób rozpoznawać i zmieniać negatywne myślenie, podstawowe założenia i zakorzenione przekonania. Książka zawiera konkretne informacje z pełnym programem arkuszy, kwestionariuszy samooceny i przykładowych przypadków mających swe źródło w bogatym doświadczeniu zawodowym autorów.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright