"Rok szkoły w ruchu"

Rok szkolny 2013/2014 będzie "Rokiem szkoły w ruchu" - napisała Minister Edukacji Krystyna Szumilas w specjalnym liście do uczniów, nauczycieli i rodziców z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. 

Minister Szumilas podkreśliła, że każdy rodzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia nawyk dbania o własne zdrowie. Inicjatywa "Roku szkoły w ruchu" pomoże uczniom odkryć nowe możliwości i zaszczepi w nich zainteresowanie aktywnością fizyczną.

 

Gimnastyka przedszkolaka / Sławomir Owczarek. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011

Proponowany przez autora zestaw ćwiczeń, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z pewnością znajdzie wielu odbiorców: wychowawców grup przedszkolnych, nauczycieli nauczania początkowego, instruktorów zajęć korekcyjnych, a także rodziców. Propozycje te można wykorzystać w różnych sytuacjach - jako ćwiczenia usprawniające, relaksacyjne czy inspirację do zabaw tematycznych, tak lubianych przez dzieci. Opisowi towarzyszą rysunki ilustrujące właściwe wykonanie danego ćwiczenia.

 


Podręcznik gier i zabaw na świeżym powietrzu / teksty Maria Chiara Bettazzi ; il. Elisa Modugno. Kielce : Wydaw. "Jedność", 2003

W „Podręczniku gier i zabaw na świeżym” powietrzu znajdziesz wiele pomysłów na dobrą zabawę w pojedynkę lub w towarzystwie kolegów: szalone biegi, zabawy drużynowe, budowanie domku wśród zieleni, a także wiele cennych uwag dotyczących organizowania przyjęcia w ogrodzie. Zaproś swoich przyjaciół i razem otwórzcie tę książkę: popołudnia zamienią się w chwile pełne wspaniałych przeżyć.

 
Zabawy i gry ruchowe / Roman Trześniowski. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]

Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów (np. harcerskich), wychowawców, studentów AWF. Autor opracował około 500 gier i zabaw. W opisie każdej z nich określił: liczbę uczestników, miejsce, potrzebne przybory, ustawienie, przebieg. Przy zabawach ze śpiewem zamieszczono nuty i słowa piosenek.

 

Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej / Sławomir Owczarek, Marian Bondarowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

Książka jest zbiorem zabaw i gier ruchowych możliwych do zastosowania w korygowaniu wad postawy. Podręcznik ten jest plonem wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przy tworzeniu go autorzy wykorzystali zarówno własne pomysły, jak i dostępne w literaturze zabawy i gry ruchowe oraz zmodyfikowane pod kątem potrzeb gimnastyki korekcyjnej znane                             z wychowania fizycznego zabawy i gry ruchowe, wprowadzając niezbędne zmiany.

 


Zabawy i gry ruchowe w kształceniu zintegrowanym / Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta. Poznań : Pracownia Wydawnicza "Helvetica", 2002

Kompleksowe opracowanie pozwalające nauczycielowi uczącemu w klasach 1-3 lepiej przygotować się do pracy z dziećmi wykorzystując w większym stopniu gry i zabawy w procesie nauczania. W książce, oprócz wykładów teoretycznych na temat zabaw i gier, zawarto m.in. przykładowe opracowania toków lekcyjnych, standardy osiągnięć uczniów, przykładowe scenariusze / konspekty/ zajęć lekcyjnych a przede wszystkim propozycje zabaw i gier ruchowych adresowanych do dzieci w tym wieku. Podana jest także bogata bibliografia obejmująca 140 pozycji książkowych i artykułów prasowych.Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportowo-rekreacyjnych / Maria Janikowska-Siatka, Edward Skrętowicz, Elżbieta Szymańska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

Książka zawiera kilkadziesiąt propozycji zabaw i gier ruchowych, przeznaczonych do przeprowadzenia w szkole lub na festynach sportowo-rekreacyjnych. Omówiono w niej znaczenie gier i zabaw, podano ich klasyfikację, wyjaśniono organizację poszczególnych części lekcji i festynów. W ostatnim rozdziale zaprezentowano uniwersalny zestaw przyborów sportowo-rekreacyjnych, zwany przybornikiem. Był on testowany przez 6 lat                   w różnego rodzaju placówkach oświatowych, wyższych uczelniach, ośrodkach rekreacji                 i klubach sportowych. Autorzy publikacji są pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.Zabawy w grach sportowych / Marian Bondarowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]

Książka metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Polecamy ją również studentom wyższych uczelni wychowania fizycznego. Zawiera opis zabaw i gier ruchowych pomocnych w nauczaniu sportowych gier zespołowych, takich jak: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka.


Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karaskova. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Przedstawione w publikacji ćwiczenia można prowadzić z dziećmi zdrowymi i z dziećmi o niskim stopniu niepełnosprawności. Możne je z powodzeniem stosować w grupach zintegrowanych, zarówno w ramach szkolnego, jak i pozaszkolnego wychowania fizycznego.
Książka została napisana głównie z myślą o nauczycielach-wychowawcach prowadzących klasy integracyjne. Czytelnik znajdzie w niej gotowe scenariusze zabaw, dla których typowa jest emocjonalność i prostota, w których nie jest ważne, kto wygra. Równocześnie działają one pozytywnie w sensie wychowawczym, kształcącym i społecznym. Mogą być prowadzone grupowo, w parach czy też indywidualnie, zarówno z przedmiotami, takimi jak:: klamerki, koc, kubek, balonik, jak i bez nich – m.in. ćwiczenia na koordynacje ruchową oraz relaksacyjne. Można tu również znaleźć ćwiczenia dydaktyczne o charakterze ruchowym służące zobrazowaniu zdobytej już podstawowej wiedzy m.in. z matematyki, czy z polskiego.


Zbiór zabaw i gier ruchowych / Marek P. Napierała. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001

Opracowanie składa się z krótkiej teoretycznej informacji dotyczącej zabaw i gier ruchowych oraz obszernego materiału praktycznego do stosowania na lekcjach wychowania fizycznego typu: gier sportowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, ćwiczeń terenowych, obozach i koloniach.
Materiał może być również pomocny w urozmaiceniu procesu szkolenia w trakcie treningu..
Materiał może być nie tylko uzupełnieniem istniejących podręczników oraz opracowań z zakresu gier i zabaw ruchowych. Niniejsze propozycje mają stanowić źródło inspiracji do poszukiwań własnych rozwiązań. Zabawy i gry zawarte w niniejszym skrypcie zostały opracowane na podstawie literatury jak i doświadczeń własnych autora.

 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6 -10-letnich : poradnik dla nauczycieli /

Maria Kutzner-Kozińska, Kazimiera Wlaźnik.

Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

Książka jest adresowana głównie do nauczycieli klas początkowych jak i nauczycieli przedszkoli oraz wychowania fizycznego prowadzących zajęcia korekcyjne z dziećmi. W pierwszej części książka zawiera podstawy teoretyczno-organizacyjne ćwiczeń i zajęć korekcyjnych. Druga obejmuje przykłady zestawów ćwiczeń prowadzonych różnymi metodami i w różnych warunkach.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu

(B.T.)

Copyright