DYSLEKSJA

 

Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

 

            Książka stanowi zbiór informacji na temat najnowszych koncepcji dotyczących problemu dysleksji oraz nauki czytania i pisania. Materiały zawarte w książce podzielone zostały na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Pierwsza z nich oscyluje wokół etiologii, diagnozy i terapii dysleksji, a także pracy z uczniem dyslektycznym. W drugiej natomiast autorzy prezentują sposoby wykorzytania przedstawionych uprzednio koncepcji teoretycznych w praktyce. Wyjaśniają trudności, jakich dyslektykom nastręcza nauka czytania i pisania i zwracają uwagę czytelnika na problemy i wyzwania, przed którymi stają ludzie pracujący z osobami dotkniętymi dysleksją, czyli nauczyciele, pedagogodzy, logopedzi, i psychologowie.

 

Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Wyd. 3 zm. - Gdynia : "Operon", 2009.

 

            Publikacja przezentuje całokształt trudności, z jakimi borykają się w szkole uczniowie dyslektyczni oraz propozycje rozwiązań i wskazówki do pracy w klasie z tymi uczniami. Autorki stworzyły poradnik, w którym zawarły odpowiedzi na liczne pytania dotyczące dyskeksji jak np.: czy dysleksję wymyślono niedawno?, czy uczeń z dysleksją jest uprzywilejowany?, jak rozumieć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej?, jak pracować indywidualnie z uczniem z dysleksją?, jak pracować w klasie, w której są uczniowie z dysleksją?. Autorka pierwszej, teoretycznej część poradnika omawia zagadnienie dysleksji, jej postaci, przyczyny i objawy. Wyjaśnia też pewne niewytłumaczalne dla nauczycieli różnych przedmiotów zachowania uczniów z dysleksją. M. Bogdanowicz wskazuje sytuacje, kedy można obniżyć, a kiedy podnieść poprzeczkę wymagań względem uczniów ze specyficznumi trudnoścmiami w czytaniu i pisaniu oraz sposoby ich oceny. A. Adryjanek, będąca z kolei autorką praktycznej części poradnika przedstawia specyfikę trudności uczniów dyslektycznych w zakresie kompetencji doskonalonych i kształconych w trakcie lekcji języka polskiego i wskazuje jak sobie z nimi radzić. Przezentuje także wskazówki metodyczne do indywidualnej pracy oraz sprawdzone sposoby pracy z klasą, w której są uczniowie dyslektyczni.

 

Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2005.

 

            Publikacja prezentuje badania wskazujące, że Skala Ryzyka Dysleksji stanowi metodę pozwalającą na wczesne rozpoznanie u dzieci trudności w nauce czytania i pisania. Jest to jednak narzędzie przesiewowe, a zatem trafność i rzetelność oceny są zdeterminowane dobrą znajomością dziecka oraz zasad interpretacji wyników. Jest to metoda, która powinna być stosowana przez dobrze przygotowanych pod względem merytorycznym nauczycieli, którzy dodatkowo współpracują z rodzicami. Ze skali tej mogą także korzystać rodzice znający specyficzne objawy ryzyka dysleksji. Skuteczność interwencji zależy od tego jak szybko zdefiniujemy problem i dostrzeżemy dziecko ryzyka dysleksji, które wcale nie musi zostac uczniem dyslektycznym.

 

Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer ; przekł. z jęz. ang. i adaptacja Dorota Kozińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007.

 

            Książka adresowana do rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci dyslektycznych. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy najczęściej występujacych w dysleksji kłopotów oraz sposobów ich zwalczania. Każdy z przedstawionych problemów jest poparty autentyczną historią dziecka, któremu z pomocą opiekuna udało się pokonać kłopot. Część druga omawia kwestie prowadzenia indywidualnych zajęć z dzieckiem.   Autorka udziela praktycznych wskazówek, jak krok po kroku, poczynajac od przedszkola wpajać dziecku umiejętność czytania. Natomiast w części trzeciej znajdują się: obrazki, plansze i listy wyrazów do wykorzystania jako pomoc w pracy z dzieckiem dyslektycznym.

 

Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

 

            Publikacja prezentuje aktualny stan wiedzy oraz liczne kontrowersje na temat zjawiska dysleksji. Wyjaśnia czym ona jest i jakie mejsce zajmuje na tle innych trudności w uczeniu się. W książce przedstawiono mózgowe mechanizmy powstawania dysleksji, a także jej możliwe konsekwencje w psychologicznym funkcjonowaniu osób w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Omawiono również podstawowe koncepcje przyczyn dysleksji oraz przykłady konkretnych rozwiązań terapeutycznych. Pokazano też metodoloiczny i kliniczny problem diagnozy tego zjawiska oraz popartą badaniami własnymi autorki koncepcję dysleksji jako zaburzenia komunikacji językowej. Książka adresowana przede wszystkim do studentów psychologii, pedagogiki, logopedii, studiów podyplomowych skupiajacych się wokół zagadnień psychologii klinicznej, poradnictwa psychologicznego, terapii pedagogicznej, a także do pedagogów, psychologów, logopedów oraz rodziców dzieci dyslektycznych.

 

Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1999.

 

            Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Sa to: poziom ortografii u uczniów szkół podstawowych, specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – najważniejsze aspekty problemu, koncepcja procesu reedukacji, metody usuwania trudności w czytaniu i pisaniu, modele ćwiczeń (rodzaje i przykłady), modele konspektów zajęć (działanie polifunkcjonalne), wybrane ćwiczenia dla dzieci z klasy zerowej, skale oceny czytania i pisania. Książka przeznaczona dla psychologów, nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych i psychologii.

 

 

Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw, 2001.

 

            Ronald D. Davies podobnie jak inni dyslektycy został obdarzony niezwykłymi zdolnoścmiami twórczymi oraz wyobraźnią. Przez okres dzieciństwa i młodości próbował zrozumieć dlaczego nie potrafi normalnie funkcjonować w szkole, a nauczyciele postrzegają go jako „opóźnionego”. Po licznych niepowodzeniach został inżynierem, biznesmenem i rzeźbiarzem. W wieku 38 lat odkrył coś, co pozwoliło mu przeczytać całą książkę w ciągu zaledwie kilku godzin. Odkrycie to zainspirowało go do stworzenia fantastycznych metod, które w sposób prosty i klarowny przedstawil w niniejszej książce. Publikacja składa się z czterech części – czym naprawdę jest dysleksja, mały P.D. rozowjowa teoria dysleksji, dar, korygowanie dysleksji – przewodnik dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Książka przeznaczona dla nauczycieli, rodziców, terapeutów i dyslektyków, którzy stosując metody Daviesa mogą przezwyciężyć kłopoty, z jakimi wiąże się dysleksja.

 

Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

 

            Autorki w swojej publikacji przedstawiły charakerystykę metody 18 struktur wyrazowych, możliwości jej stosowania, techniki zastosowane w zestawie 18 ćwiczeń oraz zalety korzystania z metody 18 struktur wyrazowych. Książka zawiera liczne przykłady ćwiczeń praktycznych, które można wykorzystać w zaproponowanej formie lub stworzyć na ich bazie nowe, własne pomysły ćwiczeń. Publikacja przeznaczona dla terapeutów, nauczycieli, psychologów i rodziców.

 

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

 

            Poradnik metodyczny przeznaczony dla nauczycieli zajmujacych się pracą terapeutyczną z dziećmi majacymi trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Sa to: teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, charakterystyka zaburzeń rozowjowych bedących przyczynami niepowodzeń szkolnych, terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przykłady ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych oraz przykłady konspektów jednostek metodycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

(a.w.)

Copyright